Ethiopië

Ethiopië wordt volgens vele legendes gezien als het land van menselijke oorsprong. De Oude Egyptenaren hadden de overtuiging dat hun ras afkomstig was uit het heilige land ‘Poent’ (land van god). Poent zou gelegen hebben in het grensgebied van Ethiopië, Soedan en Somalië.

Maar ook de wetenschap heeft deze bewering uitvoerig bewezen. Zo werd vorig jaar nog in Ethiopië een stuk  kaakbeen teruggevonden waaruit blijkt dat de mens 400.000 jaar ouder is dan we tot nu toe dachten.

Ethiopië is het oudste onafhankelijke land van Afrika en heeft de langst opgetekende geschiedenis ter wereld. Sinds 980 v.Chr. kent het haar zelfstandigheid. Volgens overlevering waren de vroegste heersers afstammelingen van de Bijbelse koning Salomo.

Al zijn het de dynastieën van het keizerrijk Ethiopië die historisch gezien hun erkenning krijgen. Ethiopië is het enige land in Afrika dat geen kolonie is geweest. Zo heeft het in het jaar 1896 in een conflict met   Italië, de overmacht kunnen behouden. Deze slag zal de geschiedenis ingaan als eerste oorlog waarbij een Europese legermacht verloor van een Afrikaans leger.

Contact

Ulekha Fresh Coffee
Louis Couperusplein 2
2514 HP Den Haag

0684606473